Predlog za obravnavo gradiv na seji Sveta zavoda Kobilarne Lipica

Sežana, 19.1.2018

 

Spoštovani predsednik Sveta Javnega zavoda Kobilarne Lipica, člani Sveta Kobilarne Lipica, spoštovana direktorica

Predlagammo da na seji Sveta zavoda obravnavate naslednja gradiva (ki Vam jih ponovno pošiljamo!);

  • Kobilarna Lipica – šolanje konj, jahači, trenerski kader v Kobilarni Lipica,
  • Problematika oskrbe Kobilarne Lipica s senom,
  • Prometne povezave z Kobilarno Lipica – enosmerni promet.
  • Poleg tega predlagamo, da se Svet zavoda seznani s poginom žrebca, ki je bil podarjen angleški kraljici. V izgogib nadaljnjemu širjenju različnih vesti o vrzoku pogina zahtevamo, da se zadeva razišče in nato ustrezno ukrepa.
  • Ob sprejemanju Zakona o Kobilarni Lipica prihajajo na dan vesti o nedokončanem stečajnem postopku, kar je zelo moteče in kaže na nesposobnost vodilnih, da poiščejo rešitev. Javnost je ogorčena nad dejstvom, da bo morala Kobilarna Lipica poravnati 114.000,00 EUR do delavcev, ki so bili odpuščeni. Ministrstvo bo ta znesek sicer poravnalo, vendar tak način postopanja z delavci ni v skladu z normalnim postopkom komuniciranja. Sedaj je prišel račun za hitre in nepremišljene odločitve. Svet zavoda Kobilarne Lipica naj o tem razpravlja, ugotovi odgovornost in ustrezno ukrepa.

 

OPOMBA

Člani Sveta teh točk niso smatrali za potrebno, da jih obravnavajo. S tem so kot predstavniki ministrstev pokazali nezainteresiranost in neodgovornost za usodo Kobilarne. Član Sveta zavoda Kobilarne Lipice Marjan Suša, kot predstavnik občine Sežana, je bil s svojimi predlogi neuslišan in preglasovan.

 

Civilna iniciativa za Lipico
Doc. dr. Stanislav Renčelj

 

< Na vrh