Prometna povezava s Kobilarno Lipica

Sežana, 19.1.2018

 

Problem ureditve dvosmernega prometa skozi drevored iz smeri Sežane v Lipico se vleče že od leta 2015. Občina Sežana in Casino Lipica sta vložila vrsto pritožb na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in dokazovala nesmiselnost ureditve enosmernega prometa. Ta je bil uveden na pobudo Kobilarne Lipica in Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Nove Gorice. Civilna iniciativa za Lipico nadaljuje skupaj z občino Sežana prizadevanja za ponovno vzpostavitev dvosmernega prometa. V letu 2017 je bil narejen projekt za ponovni dvosmerni promet. Ministrstvo za gospodarski razvoj i n tehnologijo je zagotovilo tudi potrebna sredstva v višini 80.000,00 EUR, čeprav je rešitev lahko precej enostavnejša in cenejša.


Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine nasprotuje dvosmernemu prometu z vidika varnosti, zaščite dreves in svečanega vhoda iz smeri Sežane. Po novem režimu obdajajo cesto granitni tlakovci, ki niso bili nikoli sestavni del kulturne krajine v Lipici. Vse pritožbe na odločitev Zavoda iz Nove Gorice so bile neuspešne. Sledili so sestanki na ministrstvu za kulturo in pri ministru Počivalšku ob angažiranju župana Davorina Terčona. Sledil je ogled ceste na kraju samem, da bi našli sprejemljivo rešitev, tudi to ni pripeljalo do napredka. O naših pritožbah bo odločalo ministrstvo za kulturo.

Ob tolmačenju Zakona o Kobilarni Lipica slišimo »Lipica je turistična vstopna točka Krasa«. Kdo bo temu verjel? Obnašanje v Lipici je povsem drugačno. Sredi poletja 2017 so pod dežnikom pobirali parkirnino. Razmišljajo o postavitvi vstopne rampe. Direktorica je sicer naročila projekt za uvedbo dvosmernega prometa, ki ga je plačalo ministrstvo za gospodarstvo. V letu in pol se direktorica niti z eno besedo ni javno izjasnila glede dvosmernega prometa.

V teku je postopek za dopolnitev OPN z umestitvijo obvoznice v prostor. S tem bi se v Lipici rešili prometa pri dostopih v Lipico in izven nje, ter znotraj Lipice same. Tudi v tem primeru se kaže pasivnost direktorice Kobilarne Lipica ga. Lorele Dobrinja. Zaposlenim v Lipici, občanom in obiskovalcem mineva potrpljenje. Do kje lahko seže trma in ignoranca? Ali vodi pot do iskanja sožitja preko zapor na cestah, ki vodijo v Lipico, ki so v lasti občine Sežana. Tu lahko občina Sežana organizira vzdrževalna dela, za kar so potrebne tudi začasne zapore.

Civilna iniciativa za Lipico
Doc.dr. Stanislav Renčelj

 

DOPOLNITEV:

V letu 2017 in 2018 se nadaljuje dopolnjevanje projektnih rešitev za uvedbo dvosmernega prometa. Kljub vsem obljubam, da se bo uvedel dvosmerni promet, se nadaljuje iskanje vedno novih soglasij. Eno takih je eekspertno mnenje vpliva prometa na koreninski sistem. O škodljivemu delovanju ni nihče poročal. Kaj se bodo v Lipici še domislili?
Ali lahko direktorica Lorela Dobrinja in predsednik Sveta zavoda Marko Drofenik občinskim svetnikom občine Sežana še kaj novega obljubita?
V mesecu juniju 2018 je minister Počivalšek obiskal župana Davorina Terčona in med drugim ponovno obljubil, da se bo uvedel dvosmerni promet.
Kdaj bo konec zavajanja, ignoriranja in laganja lokalni skupnosti?

 

< Na vrh