Problematika šolanja konj v Kobilarni Lipica

Sežana, 5.4.2018

 
 • Po svetovnem prvenstvu v vožnji dvovpreg se je direktorica Kobilarne Lipica ga. Lorela Dobrinja odločila za spremembe v načinu dela jahačev in trenerjev. Dela se je lotila z izjavo »30 do 40 let se ni nič spremenilo.«
 • Dne 5.10.2017 je podpisala pogodbo s trenerjem iz Francije Benjaminom Ailloudom.
 • Poročilo o sklenitvi pogodbe je bilo podano članom Sveta zavoda šele 8.12.2017. Na zahtevo člana Sveta g. Marjana Suše je bila pogodba dana na vpogled v angleškem jeziku. Vsebine pogodbe člani Sveta niso prečitali. Zvedeli so le, da je pogodba podpisana za obdobje dveh let za znesek 200.000,00 EUR letno. Nov trener mora biti prisoten v Lipici 10 dni v mesecu. V ostalih dneh je njegov pomočnik. Pogodba je bila označena kot poslovna skrivnost.
 • Člani asveta so pogodbo odobrili, proti je glasoval le g. Marjan Suša.
 • Tak način dela kaže na samovoljo direktorice, podcenjevanje članov Sveta.
 • Nov trener je bil izbran brez predložitve referenc o obvladovanju elementov klasišne dresure.
 • Nov trener je bil izbran brez javnega razpisa, nikjer niso bile objavljene zahteve glede njegove usposobljenosti. Nihče ne ve nič o njegovih nalogah in ciljih, ki jih mora doseči.
 • Način predstavitve pogodbe na seji Sveta in sam izbor trenerja vsebuje elemente kaznjivega dejanja.
 • Trener Benjamin Ailloud je kot trener za vožnjo kočij v Lipici pripravljal slovensko tekmovalno ekipo. V tej ekipi je bil tudi g. Klemen Turk, tedanji vodja konjereje. Nedvomno je prispeval k odločitvi glede izbora trenerja, kar lahko posumimo na interesno povezanost z elementi korupcije.
 • Izbor trenerja je bil opravljen brez mnenja strokovnega sveta zavoda. Strokovni svet zavoda je zapisan v Zakonu o Kobilarni Lipica. Seznanjena ni bila niti strokovna komisija za letni pregled Kobilarne, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 • Civilna iniciativa za Lipico je 13.12.2017 o škodljivosti pogodbe obvestila resornega ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo in člane Sveta Kobilarne Lipica s pozivom, da se pogodba prekine. Odziva na naše zahteve nismo prijeli.
 • Teren za prihod novega trenerja je bil s strani vodstva skrbno pripravljen. Glavni trener Igor Maver je bil štiri mesece na prisilnem plačanem dopustu. Podobno se je godilo tudi njegovemu pomočniku Dušanu Mezgecu. Z Igorjem Maver je direktorica sklenila sporazum o prekinitvi delovnega razmerja. Dušan Mezgec je tik pred upokojitvijo.
 • Nad starejšo skupino jahačev se izvaja mobing. Starejša in mlajša skupina jahačev je bila pozvana k izjašnjevanju, ali so za ali proti uvedenim novostim in, da naj dajejo za javnost le všečne informacije.

Zakaj se je Civilna iniciativa odločila, da pozove Ministra in Svet zavoda k prekinitvi pogodbe?

 • V Lipici so bili postavljeni temelji šolanja konj v klasični dresuri (trener Alojz Pečovnik, Emil Šulgan, A. Karov).
 • Desetletja so domači trenerji; Maver Klavdij, Mavec Dušan in Moderc Stojan vzgajali mlade jahače.
 • V Lipico so prihajali znani trenerji; Georg Wahl, Hans Rigler, Artur Kotas. Vsi so bili trenerji v španski jahalni šoli na Dunaju.
 • Trenerji in jahači iz Lipice so se izpopolnjevali v tujini v Warendorfu – nemški olimpijski komite za dresuro, v Achnu, v Švici in španski jahalni šoli na Dunaju. Vsi so pri svojem delu ostali zvesti klasični dresuri.
 • Jahači polni entuzijazma in motivacije so nastopali na tekmah za svetovni pokal v dresurnem jahanju. Udeležili so se tudi olimpijskih iger.
 • Njihova praktična znanja, izkušnje, poznavanje Lipicanca so prispevali k oblikovanju programa dresurnega programa, ki je privabljal številne obiskovalce v Lipico. Ogled dresurnega programa je prinesel Lipici ugled in spoštovanje v evropskem prostoru, kar potrjuje število obiskovalcev Lipice (280.000). Zaradi zgrajene infrastrukture, pokrite in zunanje jahalnice, hipodroma, je bila Lipici zaupana organizacija dresurnih tekem za svetovni pokal.
 • V letu 2017 smo bili navdušeni nad izvajanjem programa lipiških jahačev ob dogodku prenove hipodroma in ob izboljšavah programske jahalnice.
 • Kobilarna Lipica je prvič v zgodovini brez domačih trenerjev. Skupina jahačev je zmedena, zaskrbljena in brez motivacije za delo. Prenos znanja od starejših jahačev na mlajše je prekinjen. Ni individualnega pristopa trenerja do jahača in konja. Trening se ne izvaja glede na stopnjo znanja posameznega jahača in konja.
 • Osnova treninga; trener, jahač, konj in sprotne korekcije, ne deluje.Zaposlovanje novih jahačev z različno stopnjo znanja ne vodi k napredku. Ekipa 24. jahačev je sicer velika, toda zelo heterogena. Posledično se dela škoda na starejših že izšolanih konjih.
 • Kdo skrbi za jahača posameznika, za njegov razvoj, trening in motivacijo?
 • Zakaj se ne izkoristi obstoječe znanje starejših jahačev, ki so sedanjo garnituro konj izšolali za izvajanje nalog visoke dresure, za šolo nad zemljo in dolge vajeti?
  S pametnim pristopom bi vse to desegli in sproti intenzivirali delo, vzpostavili individualno odgovornost ter odpravili samovoljo, nezainteresiranost in lagodnost posameznikov. Namesto graditve kolektiva, je vodstvo pristopilo k njegovi rušitvi in pasivnosti. Pripadnost Lipici je na zelo nizkem nivoju. S prisilo ne bo dosežen napredek.
 • Ali je normalno, da nov trener prevzame trening brez, da bi se srečal z dosedanjima trenerjema, da bi spoznal način dela, jahače in usposobljenost posameznih konj, ter obveze, ki jih ima Kobilarna do preizkušanje delovnih sposobnosti, ki je zakonska  obveza. Za trenerja, ki mu pripisujejo visoko strokovnost je tak način dela neprofesionalen in za Lipico žaljiv. Ravnanje direktorice Lorele Dobrinja in Klemena Turka, vodje konjereje in konjeništva, je neodgovorno, nestrokovno in škodljivo za ugled Kobilarne Lipica, doma, med člani Združenja rejcev Lipicancev in v Svetovnem združenju rejcev Lipicancev.
 • O novem trenerju se povdarjajo osebne vrednote, veliko strast do konjev  Lipicancev. »Pomembno se je zavedati, da mora jahač več delati na sebi kot s konjem, Konji čutijo, če smo živčni ali nesproščeni. Konji se odzivajo na energijo.«
 • Direktorica se sprašuje;« kje je zapisana doktrina in standardi Lipiške jahalne šole, kaj je to, čemu temelji, kaj jo predstavlja in kaj jo identificira?«
 • Ugotavlja potrebo po vzpostavitvi kriterijev in sistema selekcije konj in same selekcije. Nov trener Benjamin A. je nosilec nove vizije in novega pristopa treninga konj v Lipici.
 • Kdo je potrdil to vizijo? Kje je domača stroka, kdo nosi odgornost napram Zakonu o živinoreji in Zakonu o Kobilarni Lipica?
 • Namesto referenc s področja obvladovanje klasične dresure se opisujejo njegove izkušnje in znanja s področja vpreg, dela s konji, reference, organizacijske in vodstvene kompetence, ki jih je pokazal v času svetovnega prvenstva vožnje dvovpreg.
 • V članku v Nedelu, sobota, 24.2.2018 nov trener podrobno pojasnuje njegove občutke in odnose do konj. Ničesar pa ne pove, kako se bo lotil klasične dresure z vajami od A, L, M in do nalog, ki se izvajajo v S dresuri. Nikjer ni razviden način in cilj napredovanja, o tem nov trener ne govori. Za napredek v klasični dresuri je pogovor s konji premalo.
 • Nov trener Benjamin A. Je dolžan biti v Lipici deset dni mesečno. Dvajset dni v mesecu je Lipica brez trenerja. Pomočnik trenerja je mlad fant, ki se še sam uči. Kaj lahko od takega načina dela pričakujemo? Kdo in na kakšen način vzgaja mlade konje,  ki vstopajo v program šolanja?
 • Direktorica pravi;«Vse figure, ki se izvajajo v klasični jahalni šoli temeljijo na tem, da konj sledi. Tega koncepta ne spreminjamo, ampak ga poglabljamo in nadgrajujemo. Predstava predstavlja tehniko klasične šole jahanja z vsemi figurami, hkrati pa konji in jahači delujejo sproščeno in naravno.
 • Te konje je izšolala dosedanja skupina jahačev in trenerjev. Komu bodo sedaj sledili konji? S svojimi izjavami se direktorica spreneveda, istočasno, pa se sprašuje, kaj je lipiška šola jahanja, in trdi, da klasična šola jahanja ni ogrožena.
 • Dediščina Kobilarne Lipica je ogrožena.
  Ugled Kobilarne Lipica upada. Ljudje se sprašujejo, kam to pelje, kdo bo ukrepal in kdo bo za to odgovarjal? Ali so obiskovalci Lipice sploh zeželjeni?

V Lipici so ob posebnih prireditvah nastopali konji iz drugih evropskih kobilarn, kar je potrjevalo prijateljske vezi in sodelovanje. Te nastope so obiskovalci sprejeli kot popestritev in z razumevanjem. Sedaj se redni program klasične dresure v Lipici izvaja skupaj z andaluzijskimi konji. Njihov nastop sodi v cirkuški program in nima nič skupnega z klasično dresuro in šolo nad zemljo. Tako zasnovan program je za Lipico ponižujoč in žaljiv. Obiskovalci vidijo v andaluziski ekipi Lipicance. Časopis Nedelo je 24. 3. 2018 objavil fotografijo, kako trener z mirnimi, lahkimi kretnjami dirigira četverici brhkih Lipicancev. Na fotografiji niso Lipicanci, te pomote ni nihče popravil in se opravičil. Reklamiranje andaluzijske ekipe je načrtno. Kdo in kako plačuje nastop teh konj?
Primorske novice so 17.3.2018 objavile nov pristop za razvoj konjeništva v Lipici. Na fotografiji sta andaluzijska konja, trener Benjamin A., Lorela Dobinja in Klemen Turk. Izjave vodilnih v Lipici, da ni ogrožena klasična dresura so grda laž, zavajanje javnosti in posmeh stroki. Objave teh in podobnih fotografij potrjuje naše prepričanje, da nov trener ne obvlada elementov klasične dresure. Uničuje se ugled Kobilarne Lipice. Ali si matična, izvorna in svetovna kobilarna to zasluži? Lipica, ena od stebrov slovenskega turizma, kaj bo od tebe še ostalo?

Kje je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kulturno ministrstvo, kje so inšpekcijske službe in nadzorne institucije, kje je stroka? Lipica, kje je tvoje dostojanstvo?

Lipica je izvorna in matična kobilarna avtohtone pasme konj, kar terja od nje strokovno obnašanje.
Obveze rejskega dela so zapisane v Zakonu o živinoreji in v Zakonu o Kobilarni Lipica. Nad delovanjem Kobilarne Lipica bdijo najmanj tri ministrstva; gospodarsko, kmetijsko in kulturno.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izda vsako leto Odločbo s katero imenuje strokovno komisijo za letni pregled kobilarne v javnem zavodu Kobilarna Lipica Tako je bilo tudi v letu 2017.
Naloge strokovne komisije so podrobno zapisane, prav tako tudi naloge Kobilarne. Delo strokovne komisije je skozi desetletja postalo rutinska zadeva. Pomembne pripombe komisije so; skromen pripust v zadnjih letih, staranje črede, ravnanje z ostarelimi konji, kasnitev testiranja delovne sposobnosti konj, ter nestrokovno in neposlovno pripravljena prodajna lista konj. Komisija ima tudi nalogo preveriti program postopkov vadbe konj.

Testiranje delovne sposobnosti konj je osnova selekcije in genetskega napredka. Rejci Lipicancev že desetletja pričakujejo banko semena v Lipici. Zanimivo je vabilo novinarjem, ki je 16. marca 2018 v Lipico vabilo na predstavitev novega pristopa dela s konji in novega vodje konjereje in konjeništva Klemena Turka in odhodu dosedanjega glavnega trenerja Igorja Mavra, ki se ga je direktorica rešila na njej značilen in prefinjen način.
Kot nosilec nove vizije je postal svetovno priznan trener Benjamin Ailloud. Direktorica v Poročilu o sklenitvi pogodbe z novim trenerjem Benjaminom A. navaja:«Vzpostavitev novih kriterijev in sistema selekcije konj in same selekcije, uvedba sistema enotne doktrine in standardov šolanja konj za vse namene.«

Sprašujemo se, katera stroka je podala osnove za take usmeritve? Kaj o tem misli lastnik Kobilarne? Ali gre pri tem za nov vidik privatizacije idej o vodenju kulturnega spomenika?

Ob sedanjem načinu šolanja konj je vprašljivo, kako je zanesljiv test delovnih sposobnosti, ki so osnova za napredek. Nedvomno je potrebno odpraviti zaostanke na področju razvoja, vendar je potrebna večja preudarnost, ter nova strokovna in vodstvena ekipa.

Civilna iniciativa za Lipico
pripravil doc. dr. Stanislav Renčelj

 

< Na vrh