Kobilarna lipica danes in jutri

Sežana, 10.5.2018

 

Zakonodaja, ki ureja Kobilarno Lipica kot kulturno zgodovinski spomenik državnega pomena vključuje naslednja ministrstva:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolgijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za finance. Navedena ministrstva imajo svoje člane v Svetu Kobilarne, nimajo pa medsebojne horizontalne povezave. ​

Uskljevanje razvojne vizije predstavlja zahteven proces. Civilna iniciativa vidi Kobilarno Lipica kot slovenski nacionalni ponos, za katerega morajo imeti enak interes vse parlamentarne stranke in ministrstva. To načelo velja za kulturno dediščino državnega pomena. Kulturna dediščina je vpeta v okolje, ki v nobenem primeru ne more biti izvzeto iz upravljanja in gospodarjenja, le tako bo dediščina bila vključena v razvoj kraja in bogatila turistično ponudbo Slovenije. Na osnovi izkušenj z upravljanjem in vodenjem Kobilarne Lipica, želimo v pripravah na volitve poslancev državnega zbora in kasneje na občinske volitve, opozoriti stranke na probleme s katerimi se srečuje Kobilarna Lipica vse po letu 1991. Menjava številnih direktorjev in konceptov razvoja je prispevala k stagnaciji Kobilarne na vseh področjih. ​

Smo dovolj zreli in pripravljeni, da stopimo skupaj ter začnemo z bogatstvom kulturne in naravne dediščine občutljivo upravljati, za kar so potrebne tudi sistemske in zakonske posodobitve. Brez tega, ne bo učinkovitega in odgovornega upravljanja. Centralizacija odločanja ni garant za racionalno upravljanje z dediščino, ker ne v dovoljni meri angažira inovativnost in kadrovskih potencialov. Civilna iniciativa za Lipico je o vseh odprtih problemih pisno obveščala vodstvo Kobilarne in člane Sveta zavoda in s tem posredno tudi minstrstva ter podajala tudi ustrezne predloge. ​

Zavzemamo se za uspešno poslovanje in ugled Kobilarne, do tega pa lahko pridemo z odpravo pomanjkljivosti. V gradivu za vpis tradicionalne reje in vzreje Lipicancev pri Ministrstvu za kulturo piše, da ima Lipicanec vse lastnosti, ki so potrebne za izvajanje vseh elementov umetnosti klasične dresure. To jo zavezuje, da ohranja zadostno raznolikost znotraj populacije, kar je pomembno tudi za intenzivno mednarodno sodelovanje z drugimi državnimi kobilarnami. ​

Na osnovi rezulttov selekcijskih ukrepov se odberejo žrebci za izvajanje selekcijskega programa. Žrebci se šolajo v Lipiški jahalni šoli do najvišjega dresurnega nivoja.

Od strokovnega nivoja izvajanja teh nalog je odvisen mednarodni ugled Kobilarne Lipica in zgodovinska vrednota kulturnega spomenika. Vodstvo Kobilarne Lipica se sprašuje, kaj je Lipiška jahalna šola. Pri tem zanika in ponižuje delo desedanje generacije trenerjev in jahačev, ki so se izobraževali tudi v tujini in nastopali na mednarodnih tekmovanjih v dresuri in se udeležili tudi olimpijskih iger.
Ogled dresurnega programa je bil glavni motiv obiska Kobilarne (280.000 obiskovalcev letno) in glavni promotor prepoznavnosti Lipice in s tem Slovenije.

In kako je danes?

Vodstvo Kobilarne je pošiljalo domače trenerje na prisilne plačane dopuste. Oba trenerja sta zapustila Lipico. Mobing je med jahači ustvaril zmedo in malodušje. Vodstvo Kobilarne Lipica je sklenilo pogodbo s trenerjem iz Francije(Benjamin Ailloud) za 200.000.00 EUR letno in za delo 10 dni v mesecu, dejanska prisotnost je manjša. Ostale dni so jahači brez trenerja. Kam to pelje? V zgodovini Lipice se to ni dogajalo. Nov trener, ki ni predložil referenc s področja učenja klasične dresure, je proglašen za nosilca nove vizije treninga konj. ​
Vodstvo Kobilarne ugotavlja potrebo po novih kriterijih in sistemu selekcije konj. Sprašujemo se, kje je odgovornost domače stroke s področja genetike in selekcije, kjer je Biotehniška in Veterinarska fakulteta in strokovnjaki s področja reje, vzreje, sodniški kader, trenerji in učitelji jahanja?
Vsi vedo kaj je narobe in nihče si ne upa to povedati. Kako bomo to pojasnili pred zunanjo strokovno javnostjo. ​
Svet Kobilarne je pogodbo sprejel. Rok sklenitve pogodbe, način izbora trenerja brez razpisa, brez programa dela, brez dokazil o dosedanjem delu in predstavitev pogodbe na Svetu zavoda, vsebuje elemente kaznjivega dejanja.
Tak način odločanja je neodgovoren. Civilna iniciativa je odgovorne pisno pozvala, da prekinejo pogodbo. Direktorica je izrabila Svet zavoda, pri tem je verjetno imela ustrezno podporo.

Kako naprej?

Kobilarna Lipica mora sama organizirati šolanje mladih kadrov za jahače, trenerje in delavce za delo s konji. To je odgovorna naloga kulturnega spomenika, brez katere ne bo strokovnega napredka. V Lipici so generacije šolale konje do visoke stopnje klasične dresure, to je danes še možno videti. Nujno je zapisati celotne postopke vadbe, ki predstavljajo Lipiško jahalno šolo in jo uzakoniti, da ne bo vsak nov direktor in strokovni vodja začenjal s svojo varianto šolanja. Na tem bomo vztrajali.

Napad na dediščino

V izvajanje novega programa so vključeni konji, ki niso Lipicanci, predstavljeni pa so kot Lipicanci, kar je grobo zavajanje javnosti in žalitev za Lipico in njen ponos. Cirkuški nastop teh konj ruši ugled klasične dresure in dediščino kulturnega spomenika.

Kje so ukrepi Ministrstva za kulturo?

Civilna iniciativa je podala predlog, da se posebej evidentirajo starejši konji, ki so vešči visoke stopnje dresure. Uvede naj se osebna odgovornost trenerja in jahača za posameznega konja. Potrebno je racionalno ravnanje, sicer se bo zaradi turbo metod program sesul.

Preveriti poslovanje

Civila iniciativa za Lipico želi, da nova organiziranost Kobilarne Lipica zaživi brez bremen, ki jih je povzročil stečaj Lipice Turizem. Stečaj je povezan z vrsto nepravilnosti. Odpuščeni delavci hotela Maestoso so dobili tožbo, in država je poravnala dosojene odškodnine. Potrebno je raziskati vzroke za stečaj in postopek stečaja, kar lahko strokovno izpelje Nacionalni preiskovalni urad. Nujno je, da se preverja s.p.pogodbe s katerimi se plačujejo zunanji sodelavci in troši denar davkoplačevalcev.

Kobilarna Lipica in okolje

Kraševci so Kobilarni Lipica stali vedno ob strani, kadrovsko in finančno so podpirali njen razvoj v smeri turizma. Zgrajena je bila vsa potrebna infrastruktura za konjerejo in konjeništvo ter hotelske kapacitete. Lokalna skupnost želi, da je Lipica vključena v destinacijo KRAS.
Po novem Zakonu o Kobilarni Lipica ima lokalna skupnost enega člana v Svetu Holdinga. S predlogom, ki ga poda občina Sežana se minister za gospodarstvo strinja ali pa ne. Sistem, ki daje ministru oblast je nesprejemljiv. Tako zaupanje do lokalne skupnosti je nesprejemljivo.. Na tak način ne bo zaživela dediščina Slovenije z okoljem in vsebinsko krepila turistično ponudbo.

Ureditev prometa

Od nekdaj je iz Sežane v Lipico potekal dvosmerni promet. Uvedba enosmernega prometa povzroča gospodarsko škodo in odvrača prebivalce od obiska Lipice. Veliko časa je bilo zapravljenega za ponovno vzpostavitev dvosmernega prometa. Veliko lažnih obljub, vedno nova potrebna soglasja in akspertize, kažejo na to, da si vodstvo Kobilarne tega ne želi. Stroški dokumentacije naraščajo. Občinski svet občine Sežana izgublja potrpljenje in načrtuje nov prometni režim. Na sodišču v Sežani je vložena tožba proti nezakoniti uvedbi enosmernega prometa, tožbe ni nihče umaknil. Pričakujemo, da bo sodišče pohitelo z razsodbo. Vsi vpleteni v to zgodbo naj se nehajo sprenevedati in dajati potuho vodstvu Kobilarne.
Civilna iniciativa za Lipico in lokalna skupnost zahtevata takojšnjo uvedbo dvosmernega prometa, za kar je dovolj že pripravljenih tehničnih rešitev, z omejitvami prometa in potrebno signalizacijo.

Oskrba Lipice s senom

Od nekdaj so v Lipici krmili konje s senom iz okoliških kraških travnikov. S košnjo so kmetje vzdrževali kulturno krajino. S sistemom javnih naročil je bila ta praksa prekinjena in postopek zbirokratiziran. Lipica se tu ne obnaša kot dobra kmetija, z najbližnjega travnika v jasli. V letu 2017 je Kobilarna Lipica nabavljala seno v Italiji. Nezadovoljstvo med kmeti je veliko. Civilna iniciativa je sodelovala s kmeti in Kobilarno Lipica, da se ponovno organizira odkup sena na Krasu oziroma na terenih s kraško-pedološko podlago, rastlinjem in podnebjem.

Predlagamo, sklenitev dolgoročnih kooperacijskih pogodb z znanimi kmetovalci, za znane količine, kakovost, dinamiko zdobav in organizacijo skupnih nabav repromateriala ter nekaterih skupnih storitev. Potrebna je dobra volja, manj trme in preprosto komuniciranje s kmeti, ki naj postanejo zavezniki Kobilarne.

Nujne spremembe

Na osnovi naštetih pomanjkljivosti ugotavljamo, da vodstvo Kobilarne Lipica in stroka v Kobilarni ne uživa zaupanja in ni garant za odpravo napak. Potreben je nov kader, ki bo živel z Lipico in okoljem, in pridobil njegovo zaupanje.

Za Civilno iniciativo za Lipico
Doc.dr. Stanislav Renčelj

 

< Na vrh